De raad van bestuur van het AGB heeft 25 leden en vergadert maandelijks op dezelfde dag als de gemeente- en RMW-raad. Het directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur. De vergaderingen van het AGB zijn niet openbaar.

Wens je de besluiten van een vergadering in te kijken? Dat kan via Meeting.burger.

Naar Meeting.burger

Oprichtingsbeslissing AGB

Publicatiedatum: 12 februari 2021
Datum goedkeuring: 20 november 2017
Geldig vanaf: 20 november 2017

Beheersovereenkomst AGB

Statuten AGB