De raadscommissie is samengesteld uit de raadsleden van de gemeenteraad en vergadert in principe maandelijks.

De vergaderingen van de raadscommissie gaan door in de raadszaal van het gemeentehuis. In 2020 en 2021 gingen verschillende vergaderingen van de raadscommissie digitaal door. De opnames vanaf 2021 blijven beschikbaar op ons Youtube-kanaal zodat je ze op elk moment kunt herbekijken.

Data raadscommissie 2021