De raadscommissie is samengesteld uit de raadsleden van de gemeenteraad en vergadert in principe maandelijks.

Vanaf april 2022 vinden de vergaderingen van de raadscommissie opnieuw fysiek plaats.  

Data raadscommissie 2022

Heb je interesse om eerdere livestreams te herbekijken? Op YouTube vind je een archief terug. 

Naar het archief