Bijzonder comité sociale dienst

Vanaf 2019 bestaat het bijzonder comité sociale dienst uit de voorzitter en 8 leden, zoals vastgelegd in het decreet lokaal bestuur. De voorzitter en de leden worden verkozen tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad. Het bijzonder comité vergadert om de veertien dagen. De zittingen van het bijzonder comité sociale dienst zijn niet openbaar. De besluiten van het BCSD bevatten privacygevoelige gegevens en kun je daarom niet raadplegen.

Overeenkomstig met de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018:

N-VA + Open VLD 6,4 (6 zetels)
CD&V 0,64 (1 zetel)
Groen 0.64 (1 zetel)
Vlaams Belang 0.32 (geen zetel)