Met dit RUP 'bevriest' de gemeente het plangebied ter compensatie van de aansnijding van woonuitbreidingsgebieden.

RUP Jachthoornlaan - Grafisch plan

RUP Jachthoornlaan - Stedenbouwkundige voorschriften

Dit RUP stelt het kasteel van 's-Gravenwezel en haar omgeving als cultuurbaken veilig voor de toekomst. Daarnaast worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de site duidelijk afgelijnd.

RUP Kasteelpark - Grafisch plan

RUP Kasteelpark - Stedenbouwkundige voorschriften

Het plan bepaalt bestemmingen en voorschriften voor het gebied tussen de Antitankgracht en de gemeentegrens met Zoersel. Het plan schept orde in de zone Schilmart. Zowel de woonzone langs de Turnhoutsebaan als het woonparkgebied aan de overzijde van de geherstructureerde retailzone blijven enkel bestemd voor wonen. In het woonparkgebied wordt een moderne flexibele invulling van dit wonen ook mogelijk.  

RUP Turnhoutsebaan Oost - Stedenbouwkundige voorschriften

RUP Turnhoutsebaan Oost - Toelichtingsnota

RUP Turnhoutsebaan Oost - Advies Gecoro

RUP Turnhoutsebaan Oost - Grondplan

RUP Turnhoutsebaan Oost - Gemeenteraadsbeslissing definitieve vaststelling

Op 23 augustus vond er een informatieavond plaats over de nieuwe voorschriften in de woonzones gelegen in het nieuwe RUP Turnhoutsebaan Oost. Ook kwam HEEM een toelichting geven over alternatieve woonvormen. Ze gaven een inspirerende presentatie met een aantal voorbeelden van reeds uitgevoerde projecten. Centraal staat dat iedere woning een privé tuin en/of terras heeft met daarbovenop een aantal gemeenschappelijke delen, zoals een zwembad, een parkgedeelte, polyvalente ruimtes ... Kortom veel extra's en meer groene kwalitatieve ruimte. 

RUP Turnhoutsebaan Oost - Voorschriften woonzones

RUP Turnhoutsebaan Oost - Presentatie HEEM

Het RUP Lindenpark moet zorgen voor een nieuw dak boven het hoofd van de chirojongens- en meisjes van Schilde. Ook worden er sociale woningen en parking gerealiseerd. 

Meer informatie over de projecten

RUP Lindenpark - Grafisch plan

RUP Lindenpark - Stedenbouwkundige voorschriften

Het RUP zonevreemde woningen geeft aan welke stedenbouwkundige regels van toepassing zijn op de zonevreemde woningen in onze gemeente.

RUP Zonevreemde woningen - Grafisch plan

RUP Zonevreemde woningen - Stedenbouwkundige voorschriften

Het RUP Zonevreemde bedrijven en recreatie geeft aan welke stedenbouwkundige regels hier van toepassing zijn in onze gemeente.

RUP Zonevreemde bedrijven en recreatie - Grafische plannen

RUP Zonevreemde bedrijven en recreatie - Stedenbouwkundige voorschriften