De milieuraad wordt om de 6 jaar samengesteld en bestaat uit:

  • leden van erkende milieu- en natuurverenigingen
  • afgevaardigden van andere adviesraden
  • afgevaardigden van het onderwijs 
  • 5 vrije leden.

Erkende milieu- en natuurverenigingen kunnen subsidies aanvragen als zij initiatieven organiseren ter bevordering en het behoud van het milieu in Schilde. Het aanvraagformulier moet altijd voor 15 november bezorgd worden aan het gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde.

De specifieke voorwaarden en meer informatie vind je terug in het reglement.

Reglement subsidie voor erkende milieu- en natuurverenigingen - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 16 oktober 2017
Publicatiedatum: 17 oktober 2017
Geldig vanaf: 17 oktober 2017

Aanvraagformulier jaarlijkse erkenning en subsidie