• Voorzitter
 • Ondervoorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Vertegenwoordigers van de verschillende seniorenverenigingen
 • Schepen bevoegd voor seniorenbeleid
 • Voorzitter van het OCMW of zijn afgevaardigde
 • Een personeelslid van het OCMW
 • Een personeelslid van de gemeente
 • Eventueel externe deskundigen
 • Leden met een politiek mandaat op gemeentelijk vlak (max 1 per politieke partij)
 • 1 afgevaardigde van de serviceflats Molenstraat
 • 1 afgevaardigde van het rusthuis/serviceflats Sint-Lodewijk
 • 4 leden 55+ die onafhankelijk zetelen

Statuten seniorenraad