De raad is samengesteld uit een voorzitter, ondervoorzitter, een secretaris, penningmeester en raadsleden. Voor specifieke onderwerpen kan de raad ook ervaringsdeskundigen uitnodigen. De raad staat los van politiek, ideologie, filosofie en godsdienst.

  • Elke vereniging of instelling (met als doel het welzijn en de integratie te bevorderen van personen met een handicap) die gevestigd is in Schilde, kan 2 raadsleden afvaardigen. Dit zijn de stemgerechtigde leden.
  • Schepen van sociaal welzijn, de ambtenaar sociaal welzijn, een vertegenwoordiger van het OCMW en de binnen de doelstelling geëngageerde inwoners zijn raadgevende leden.

Subsidiereglement personen met een beperking

Datum goedkeuring: 25 april 2016
Datum publicatie: 25 april 2016
Geldig vanaf: 2015-2016

Aanpassing subsidiereglement gehandicaptenvereniging

Datum goedkeuring: 25 april 2016
Datum publicatie: 25 april 2016
Geldig vanaf: 2015-2016