De sportraad formuleert spontaan advies over hoe bv. de sportinfrastructuur of het bestaande sportaanbod verder uitgebouwd en verbeterd kan worden. De noden en wensen van inwoners en sportverenigingen uit de gemeente worden daarbij onder de loep genomen. De raad zoekt naar oplossingen en werkt concrete voorstellen uit.

De algemene vergadering van de sportraad komt driemaal per jaar samen en is samengesteld uit enerzijds leden van de sportverenigingen uit Schilde en ’s-Gravenwezel en anderzijds sportdeskundigen. Uit de leden van de algemene vergadering, wordt over een Raad van Bestuur gestemd die maandelijks samenkomt.