Schuldbemiddeling

Wat kunt u verwachten?

Er wordt gezocht naar een aanvaardbare oplossing indien u uw financiële verplichtingen niet kunt nakomen. Het behoud van een minimale levenskwaliteit wordt nagestreefd.

De dienst schuldbemiddeling van het Sociaal Huis helpt u om: 

  • een duidelijk budgetoverzicht op te stellen
  • te onderhandelen met schuldeisers en deurwaarders
  • alle schulden op de juistheid, omvang en wettelijkheid te controleren
  • afbetalingsplannen op te stellen

Zo kunnen mogelijk onnodige kosten vermeden worden. 

Als de schuldenlast zo groot is dat een afbetaalplan niet haalbaar is, dan kan de dienst schuldbemiddeling helpen bij een verzoek om toegelaten te worden tot een collectieve schuldenregeling.  Dit laatste is wel enkel mogelijk voor niet-handelaars.